ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 1271) 05 ต.ค. 55
รร วังตะเคียนประชานุสรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซี่ยนในรูปดิจิตอล (อ่าน 1194) 13 ก.ย. 55
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 7-9 ก.ย 55 (อ่าน 1171) 03 ก.ย. 55
การศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 (อ่าน 1288) 14 ส.ค. 55
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1122) 06 ส.ค. 55
แห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 1145) 31 ก.ค. 55
กิจกรรมการแข่งขัน วันภาษาไทย (อ่าน 1582) 23 ก.ค. 55
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1301) 03 ก.ค. 55
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (อ่าน 1282) 30 พ.ค. 55
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1257) 17 พ.ค. 55
กำหนดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1100) 01 พ.ค. 55
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นกล้าตุลาการ (อ่าน 1324) 14 มี.ค. 55
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1และชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1041) 08 มี.ค. 55
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1350) 23 ก.พ. 55
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2554 (อ่าน 1050) 22 ก.พ. 55
การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1186) 08 ก.พ. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการวิชาการ รรวังตะเคียนประชานุสรณ์และกลุ่มรรอ่างทอง 3 กพ 55 (อ่าน 1031) 06 ก.พ. 55
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ร.ร วังตะเคียนประชานุสรณ์และกลุ่มร.ร อ่างทองในวันที 3 ก.พ 55 (อ่าน 1202) 31 ม.ค. 55
งานนิทรรศการวิชาการ ร.รวังตะเคียนประชานุสรณ์และกลุ่มร.รอ่างทอง นอกจากนี้ยังเป็นวันก่อตั้ง รร วังตะเค (อ่าน 1340) 19 ม.ค. 55
กำหนดการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1037) 17 ม.ค. 55
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1089) 14 ม.ค. 55
การประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 10 มกราคม 2555 (อ่าน 922) 14 ม.ค. 55
เชิญประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1222) 06 ก.ค. 54
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 1047) 01 ก.ค. 54
ข่าวฝากจากกลุ่มงานบริหาร (อ่าน 1069) 28 มิ.ย. 54
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1197) 28 มิ.ย. 54
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น .โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้คร (อ่าน 1233) 09 มิ.ย. 54
ช่วงเวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554 จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนวังตะเ (อ่าน 1117) 09 มิ.ย. 54