ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนผู้มัีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 512) 29 มี.ค. 62
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (อ่าน 91) 07 มี.ค. 62
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 215) 12 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียน เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึก (อ่าน 262) 12 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 343) 09 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 591) 07 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 517) 02 มี.ค. 61
ขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 511) 02 มี.ค. 61
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ปี 2560 (อ่าน 534) 02 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาดชาดจังหวัดกำแพงเพขร (อ่าน 528) 02 มี.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 746) 14 มิ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 758) 06 มิ.ย. 59
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 886) 16 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 792) 11 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 902) 01 ก.พ. 59
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 734) 21 ม.ค. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 735) 18 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 900) 07 ม.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556-2557 (อ่าน 793) 05 ส.ค. 58
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 775) 28 ก.ค. 58
บุคลากรใหม่โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ (อ่าน 743) 05 มิ.ย. 58
เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 612) 21 พ.ค. 58
ดินกล้วยไข่กำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ (อ่าน 678) 25 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 679) 13 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 727) 25 ธ.ค. 57
แนะนำบุคลากร (อ่าน 763) 31 ต.ค. 57
ประกาศรับสมคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี (อ่าน 832) 11 ต.ค. 57
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 783) 14 มี.ค. 57
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (อ่าน 798) 14 มี.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก (อ่าน 885) 09 ก.ย. 56
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๖ (อ่าน 948) 20 พ.ค. 56
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1073) 18 ก.พ. 56
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1068) 06 ก.พ. 56
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 1051) 06 ก.พ. 56
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 1068) 26 พ.ย. 55
การสรรหา และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1037) 26 พ.ย. 55
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 1072) 06 พ.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 (อ่าน 1327) 31 ต.ค. 55
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 1150) 10 ต.ค. 55
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2555 ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 (อ่าน 1153) 10 ต.ค. 55