ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตั้นไป ณ ห้องประชุมพาละพล โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,03:44   อ่าน 612 ครั้ง