ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำบุคลากร
นางสาวอัญชลี เก่งพนา ครูผู้สอน วิชาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2557,00:00   อ่าน 734 ครั้ง