ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
     โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จะจัดกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที1และมัธยมศึกษาปีที 3  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2556,12:34   อ่าน 1051 ครั้ง