ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2556สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.secondary41.go.th
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,12:17   อ่าน 1068 ครั้ง