ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหา และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านต่างๆที่กำหนด
         ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.obec.go.th
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,12:02   อ่าน 1037 ครั้ง