ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
     ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานจากนายจ้างที่มาติดต่อ
ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดกำแพงเพชร และมีข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จังหวัดกำแพงเพชร
ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  0 5570 5023 4 หรือสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
ได้ที่ Website  www.doe.go.th/kamphaengphet
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2555,08:42   อ่าน 1270 ครั้ง