ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตะเคียนคู่เสมา